© COPYRIGHT 2012. MADE BY THEMEPROVINCE

  • LinkedIn profil
[spacer size=”5″]

Uskoro više informacija!

[row][column size=”1/2″]

[accordion]

[spoiler title=”Pojmovnik”]

1. Implantat
Implantat je vijak izrađen od visoko kristaliziranog i fosforom obogaćenog titan-oksida, a zadaća mu je zamijeniti zubni korijen. Titan-oksid je bioinertan materijal, što znači da ga organizam ne prepoznaje kao strano tijelo, odnosno ne odbacuje ga.

2. Nadgradnja
Protetska nadgradnja je vezni element koji omogućuje spajanje implantata sa krunicom, mostom ili protezom. Materijal od kojega se izrađuje nadgradnja je cirkon keramika ili titan-oksid.

3. Krunica
Protetski izrađena zubna kruna, odnosno onaj dio zuba koji je vidljiv u ustima. Krunica može biti privremena ili trajna. Privremena krunica se izrađuje u ordinaciji ili laboratoriju od akrilata, a trajna u zubotehničkom laboratoriju od metal-keramike ili bezmetalne keramike.

4. Most
Protetski rad koji ima ulogu premostiti bezubi prostor. Također može biti izrađen od različitih materijala.

5. Oseointegracija
Direktno strukturalno i funkcijsko svezivanje kosti i implantata koje traje 2-3 mjeseca.

6. Augmentacija
U slučajevima kada je volumen kosti nedostatan provodi se povećanje kosti kako bi se dobio dovoljan volumen kosti za ugradnju implantata. Nakon perioda zaraštenja ugrađuje se implantat koji se opskrbljuje nadgradnjom i pripadajućom protetskom suprastrukturom.

[/spoiler]

[/accordion]

[/column]

[column size=”1/2″]

[accordion]

[spoiler title=”Primjeri”]

Primjer 1.

[/spoiler] [/accordion]

[/column][/row]

Leave A Reply